Mahenaks logo

Ää Süük OÜ E-POE KASUTAJA- JA MÜÜGITINGIMUSED              

Müügitingimuste kehtivus

1.1. Müügitingimused kehtivad Ää Süük OÜ veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja www.mahenaks.ee omaniku Ää Süük OÜ (edaspidi mahenaks.ee) vahel toodete ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

1.2. Müügitingimused on kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega.

1.3. Lisaks käesolevatele müügitingimustele reguleerivad Kliendi ja mahenaks.ee vahelisi suhteid mahenaks.ee hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.

1.4. mahenaks.ee jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise, teenuste ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist veebilehel www.mahenaks.ee. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kehtivad Kliendi jaoks tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.5. mahenaks.ee ja Klient soovivad kaubelda Ää Süük OÜ veebilehekülje www.mahenaks.ee kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. mahenaks.ee veebipoes tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

                       

Hinnakiri                        

2.1. mahenaks.ee veebipoes müüdavate toodete hinnad on välja toodud eurodes ilma transpordikuluta. Toodetele ei lisandu hekel käibemaksu. Ää Süük OÜ ei ole käibemaksukohuslane.                      

2.2. Transpordi hind sõltub tellitava kauba kogusest. Transpordi hind määratakse tellimuse kinnitusel/arvel.

2.3. Transpordi hind arvestatakse automaatselt eeldusel, et üks tellimus on mõeldud ühele sihtaadressile. Juhul, kui Klient soovib kaupa toimetada erinevatele aadressidele, tuleb teha erinevad tellimused või juurde tasuda kohaletoimetamise eest Ää Süük OÜ poolt esitatud arve alusel.

2.4. mahenaks.ee  jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

                       

Tellimuse vormistamine ja kauba eest tasumine                

3.1. Kliendi ostukorv luuakse hetkest, mil Klient on klikkinud lingile “Lisa ostukorvi”.  

3.2. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita Maksja ja kohaletoimetamise andmed ja klikkida nuppu „Esita tellimus“.

3.3. Tellimuse tasumine toimub nii ülekandega kui pangalingiga Ää Süük OÜ arveldusarvele 100% ettemaksusummas vastavalt esitatavale tellimus-arvele. Makstes pangalingiga võib lisanduda maksetasu vastavalt Kliendi enda kodupanga hinnakirjale. E-poes suunatakse klient järgmiste pankade lehekülgedele: Swedbank, SEB Pank,  Luminor, LHV ja Coop Pank. Tellimuse kinnituseks peab klient olema maksnud ja summa peab olema Ää Süük OÜ arvele laekunud 100% ulatuses arvel näidatud summast.

3.4 Pangalinkide teenust pakub Maksekeskus. 

3.5. Tellimus võetakse komplekteerimisse alles pärast makse laekumist.

3.6 Kaupa tarnitakse Eesti riigi siseselt. Muudesse riikidesse tarnimiseks tuleb kokkuleppe saavutamiseks kontakteeruda mahenaks@mahenaks.ee enne tellimuse esitamist.

3.7 Kaup saadetakse välja 2-7 tööpäeva jooksul, kaup valmistatakse vastavalt tellimusele. Lisandub tarnepartneri tarneaeg. Maksimaalne tarneaeg Eestis kokku 14 päeva. 

3.8 Tarnepartneriteks on DPD ja Itella SmartPOST. Võimalik ka erikokkulepped kliendi soovil, milleks tuleks enne tellimuse esitamist kontakteeruda mahenaks@mahenks.ee


Toodete kohaletoimetamine

4.1 Pärast tellimuse eest tasumist on kauba kohaletoimetamise aeg on tavaliselt 2-6 tööpäeva. Olenevalt kauba saadavusest võib tarneaeg pikeneda.

4.2 Tarneaeg lükkub edasi tellimuse esitamise ja laekumise vahele jäävate päevade võrra.

4.3. Kaup toimetatakse Kliendile tema enda valitud transpordi vahendusel.
                         
                       

Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine                      

5.1. Kliendil on õigus kaup tagastada 14 tööpäeva jooksul juhul kui tooted osutavad mingil määraval põhjusel tarbimise kõlbmatuks.  

5.2. Kauba tagastamise õiguseks on eeldus, et tagastatav kaup on tarbimata ja originaalpakendis ning taganemisavaldus peab olema Ää Süük-ile saadetud kirjalikult e-posti aadressil mahenaks@mahenaks.ee tähtaja (so 14 päeva) jooksul. 

5.3. Avaldusse tuleb märkida tellimuse number.

5.4. Ettemaks tühistatud tellimuse (va transpordikulu) eest tagastatakse Kliendi pangakontole 14 päeva jooksul peale avalduse esitamist e-posti aadressile mahenaks@mahenaks.ee, eeldusel, et kaup tagastatakse selle aja jooksul Ää Süük lattu.

5.5. Kogu kauba tagastamise kulu kannab Klient, va punkt 5.6.

5.6. Ää Süük katab tagasisaatmise kulud täismahus juhul, kui kaup on riknenud ning riknemine pole tekkinud pakendi avamise tagajärjel või kui kaup ei vasta Kliendi tellimuses olevale tootele (st valet toode). Kulud tagastatakse kliendi pangakontole 14 päeva jooksul peale avalduse esitamist (vt ka punkt 5.4)

5.7. Juhul, kui Klient kaotab toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Kliendil õigus oma tellimus tühistada, edastades e-posti aadressile mahenaks@mahenaks.ee vastavasisulise avalduse. Kliendi poolt tasutud ettemaks ning trantspordikulu tagastatakse 14. päeva jooksul peale Kliendi poolt vastava avalduse esitamist.  

5.9. Ää Süük jätab endale õiguse mitte tühistada Kliendi tellimust ning mitte vastu võtta tagastatud kaupa juhul, kui ostetud materjalid olid spetsiaalselt tellitud Kliendi jaoks eritellimuse alusel. Eritellimuseks loetakse:

  • tootjalt spetsiaalselt kliendi jaoks tellitud eritooted, mis on tellitud lähtuvalt kliendi erisoovist ning mis ei esine Ää Süük tavasortimendis;     
  • hulgitellimusi, kui tellimuse maht ületab 26 toodet

5.11. Ää Süük jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul, kui:

  • tellitud kaupa pole võimalik valmistada mõjuvatel põhjustel (nt. tooraine pole enam kättesaadav) ning Klient ei soovi saada asendustoodet
  • kui Ää Süük arvelduskontole ei ole laekunud ettemaksu tellimuse täitmiseks.

                           

VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD

6.1. Ää Süük ei vastuta Kliendi eest kaubale tekkinud kahju ja tellimuse hilinemise või mittetäitmise eest, kui selle on tinginud asjaolud, mida oleks mahenaks.ee veebipoel olnud võimatu ette näha ning mida loetakse vääramatust jõust tingitud asjaoludeks.
                         
                           

7.Muud tingimused

7.1. Ää Süük kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Ää Süük ei avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel.

7.2. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja Ää Süük Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest aktidest.

7.3. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui ka Ää Süük-il õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse.