Mahenaks logo

Privaatsuspoliitika

1.1 Ää Süük OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja külastajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesoleva privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. Leia veidi aega ja tutvu meie privaatsuspõhimõtetega.

 

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

2.1 Isikuandmed on Sinu, kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed, mida Mahe Näks kogub ja töötleb esitatud tellimuste täitmiseks, kauba saatmiseks või vajadusel kliendiga ühenduse võtmiseks. 

2.2 Kliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

2.2.1 kontaktandmete (sh sinu nimi, posti aadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumise viis) esitamisel meie veebisaidil või mujal (näit. telefoni või sotsiaalmeedia kaudu tellimine);

2.2.2 veebisaidi kasutamisel kliendi konto infost või küpsiste (cookies) kaudu

2.2.3 ostu või tellimuse sooritamisel meie poes või e-poes isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete talletamisel (Mahe Näks võib paluda teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja teisi andmeid);

2.3 Ää Süük OÜ on kogutud isikuandmete vastutav töötleja. Ää Süük OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitletud töötleja Maksekeskus AS-le. Maksekeskus privaatsuspoliitikaga on võimalik tutvuda nende kodulehel.

 

Muude andmete kogumine

3.1 Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht).

3.2 Võime koguda ka andmeid kliendi tegevuste kohta meie veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised veebisaidi, toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

 

Kogutud isikuandmete kasutamine ja säilitamine

4.1 Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente Mahe Näksi tooteuudistest, kampaaniatest, postitustest ja tulevastest sündmustest.

4.2 Kogutud isikuandmeid kasutame ka kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks.

4.3 Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumisel annab klient Mahe Näksile nõusoleku enda andmete automatiseeritud töötlemiseks. Võid alati oma nõusoleku tagasi võtta meie kodulehe vahendusel või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse tegemisega. Tagasiulatuvat jõudu avaldusel ega nõusoleku tagasivõtmisel ei ole.

4.4 Kliendi paremaks teenindamiseks võib Mahe Näks avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab Mahe Näksile teenuseid ning on lepinguga kohustatud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner, kelle ülesandeks on e-poes müüdavate kaupade transport.

4.5 Kliendi isikuandmeid säilitab Mahe Näks kuni tellimuse täitmise lõppemiseni. Andmeid, mida Mahe Näks on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamisandmed), säilitab Mahe Näks õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt.

 

Kogutud isikuandmete muutmine

5.1 Kliendi tuvastamiseks ja kauba temani toimetamiseks kogutud isikuandmeid on kliendil võimalik näha peale tellimuse esitamist saabunud tellimuse kinnituse e-mailis ning andmeid muuta on võimalik kontakteerudes Mahe Näksiga e-posti vahendusel (mahenaks@mahenaks.ee).


Isikuandmete kaitse

6.1 Mahe Näks rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

6.2 Kui kahtlustad, et Sinu isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et Sinu andmed on lekkinud võõrastele isikutele, anna meile sellest koheselt teada. Ainult nii saame hoida potentsiaalse kahju võimalikult väiksena.

6.3 Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud või esinduses isiklikult allkirjastatud). Meil on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul.


Turvalisus

7.1 Kõik Mahe Näksi e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmeside kanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

 

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

8.1 Meie veebisaiti kasutama asudes või püsikliendi avalduse täitmisel oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki püsikliente, kuid anname oma parima, et hoida meie privaatsuspoliitika ajakohase ja Sinule kättesaadavana meie kodulehel.

8.2 Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta ühendust aadressil mahenaks@mahenaks.ee

8.3 Sul on alati õigus pöörduda oma andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni näol on tegemist riikliku asutusega, mille poole on võimalik pöörduda ka isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks.